Kayadibi Şiirleri

   
 


 

 

Ziyaretçi defteri

İletişim

Diyer Sitelerim

Ana Sayfa

Güney Kafkasça

Güney Kafkasya Resimler

Kayadibi Köyü

Kayadibi Şiirleri

VELAT YAYLASI (Notlar)

VELAT YAYLASI (Fotoğraflar)

İlk Eğitim

Kimya Sözlüğü

HİDROLİK SANTRALLAR

Divan Şiiri

Facebook Tartışmalarından (TOPLULUK)

Facebook Tartışmalarından: TÜRK NEDİR

TEHCİR (Facebook tartışması)

Facebook Tartışmalarından: (TAŞLAMA)

Facebook Tartışmalarından: NAZIM HİKMET

KARL MARKS ve KOMİNİSTLİK (Facebook tartişması)

BARBAR (Facebook Tartışması

Türtk'lerde Aile Bağı (Facebook tartışması)

Asya Turu (Yola Çıkış

Asya Turu (Kara denizde Gemide 3 gün)

Asya Turu (Gürcistan-Batum

Asya Turu (Gürcistan-Tiflis)

Menevi (Facebook Tartışması)

İrno ile Tirno

 


     
 UNUTUKLARIMIZ

Yurumuşum uzun uzun yollari
Çemlamişim  dirsekleri kollari,
Kilimlarda nakış olur, sari,yeşil,allari,
Çoğ guzeldur koyumuzun ballari,
 
Neker olur pelutların dallari,
Gollarında binulurdi sallari,
Bahçalarda guzel guzel gullari,
Zalımların, teknelerde yallari,

Fenerlarda dayanuğli pillari,
Keçilarda tango gibi zillari,
Tavuğların çoğ kuçuktur pinlari,
Çoğ kotidur hainlerın, kinlari,

Mosğepildur avıların inlari,
Ozlamişım koyde geçen gunlari,
Otarmayın yazık olur hamlari
Yığti bizi gundan guna zamlari,

Sıcak olur davarların komlari
Bolca verın tavuklara yemlari,
Acilidur kıratların gemlari,
Okkalidur çayımızın demlari,

Uzun olur guzelların saçlari,
Çoğ guzeldur gelinlerin taçlari
Ağır alma duşurursun kuçlari
Heç unutmam yayladaki çoçlari,

Çayırlarda yugrulurdi kazlari,
Çalınurdi dugunlarda sazlari,
Toplanurdi bitun koyli yazlari
Kış galdimi koyda kimsa kalmazdi.

Uzun olur kavakların boylari
Na guzeldur bu Şavşet’ın koylari
Herkeşın var ayri ayri soylari,
Degişuğtur her birının huylari
.
Anğar misın acap bir gun bizlari,
Unuttun mi, o gorduğun yuzlari,
Heç unutmam soyladuğun sozlari,
Bir gun bizi bağrına bas Sığızır
.
Selahattin bu gunnari yaşadi,
Utsuna da bu şiiri doşadi,
Camuş,okuz kaşavinan kaşıdi,
O gunnari unudamam Sığızır.  

                     Selahattin KARATAŞ

HATIRLAR SANİ, KOYUMUN İNSAN 

Fezayir ocaklı, olurdu muhtar.
Onun evinda bulunurdi, kantar.
Koyun adaletini, oninan tartar.
Hatırlar sani, koyumum insani.

Zurnada Cemal, davulda Kanber,
Bar, horom, oynamışsa barabar,
Halğ oyun oynamaya, ver ğeber.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Ebuzer Ural’ın teşida oynar, çengesi.
Mükasım eminın oyun, ayak dengesi.
Oyun oynar, hayran burakur herkesi.
Hatırlar sani, koyumun insanı.

Harfanada akla galurdi, afeti nene.
Davet edardi gençluği, kendi evina.
Mahanasi olmazdı, yalandan yemina
Hatırlar sani, koyumun insani.

Oyunnar idı; çift jandarma, ağırbari,
Deli horom, Teşi, Döney, Mendobarı,
Cilveloy, Uzundere, Hemşin, Atabarı.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Sırtın başında kurulmiş, Becitgil.
Yeşil ağaçlar içarisinda, Sasongil.
Nislataya uzaktan bakar, Asnigil.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Oğurdi, gur sesinan sabah ezani.
Nidaları sarardi, koyun her yani.
Hatırlasana Şah İsmail, Meydani.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Gaturmişsa, yol yapımı içun dözeri.
Duzaltmişsa, enişi, yokuşi, her yeri,
Unutma, munibusçi Aliriza Özyeri.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Kamyonda bulamaz, kapı koluni.
Aynası yok goramazdi soluni.
Mavin Yener gosterirdi, yoluni.
Nuri Osman Ural, koyumun insani.

Munibusa binmaya yola, koşarduğ.
Yer bulmayınca bagaja, çıkarduğ.
Para istayinca, arğadan kaçarduğ.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Yemyeşildur koyumuzun doğasi
Guleşur yengardi, Bedelin buğasi.
Parası olan olurdi, koyun ağasi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Binalı Kızılaltunun eğitimi, galur akla.
Sığiyeci Hakkı Güngör, ignayi sakla.
Mürsel kaptan top oynardı, ayakla.
Hatırlar sani, koyumun insanı

Koyumun ev, çeşme, okul, camisini,
Temeli taş, usti ağaçtan yapısıni,
Hafiz usta çamdan yapar, kapısıni.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Temurlar, duvar taşa şekil verurdi.
Aydın’ların demuri sicak olur, erurdi.
Hepısi o mehleya, Sasonlara galurdi.
Hatırlar sani, koyumun insanı.

Şevket Emi’dan, tırmık aldurmiyan,
Haceti unutup, hırğıza çaldurmiyan
Tallayı pulul yapınca, kaldırmayan,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Fayiz ustaya, sobasıni yapturmiyan,
Mikoya, ğalısını kilimini kapturmiyan,
Yannış karşısında, yoli sapturmiyan,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Koyumuzda kooperatif kuruldu.
Üyeluk oldu. İşlev olmadi, duruldu.
Boşa çalişmağtan koyli yoruldi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Çamiyara’nın sırtındaydı, Kordezlar.
Göknavuranın yanındaydi, Cinşarlar.
Tekdilde, Asnigilla barabar yaşarlar.
Hatırlar sani koyumun insani.

Yedi Mardın, beklarduğ eylencesini.
Seyredarduğ, Rahim amcanın piyesini.
Gözlarduğ, Eyüp amcanın uçan uçağıni.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Futbol tağımi kurardı, Ahmet Ciner.
On biri bulmağ içun, oyunciy denar.
Deplasman demaz, tüm koylari yenar.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Göla zamani, tırpan galurdi akla.
Gurbeta gidarduğ, hurç yatakla.
Biçim bitinca, sevinur atarduğ takla.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Yemeklarimizi yerduğ, bir tabağdan.
Papasele yemegi, yaparduğ kabağdan.
Kalacoş çarbasını içarduğ sabahtan.
Hatırlar sani koyumun insani.

Bican Gökbayrak yapar, daş duvari.
Buğarı ustası, Cevri Temur kulvari.
Kale buyni Kurtgil koyun bulvari.
Hatırlar sani koyumun insani.

Horoz otanda duyulurdi kornası.
Giderdi, Baylisan’ın servis arabası.
Heç çekilmazdi kaprisi sozi tafrasi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Sabağları guneş doğar, Çamiyara’dan.
Güneşin gölgesi vurur, Göknavura’dan
Gedıp koya bakarduğ, Patarağana’dan.
Hatırlar sani koyumun insani.

Munibusa binmaya erken kağmiyan,
Yer bulamiyanda kapıdan sarğmayan,
Kayanın dibinda enip arğadan kaçmiyan,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Ev yaparkan gerekli olurdi, ustalar.
Hacet kullanurdi, biçki, burgi, baltalar,
Eldemur, rende, kesar ve de tahtalar,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Evin temeli kurulurdi, harçla taştan.
Evin üstü yapılur, satapavdan kalastan.
Çatıya bedevra çakmamışdur, telaştan.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Dedem oduni kapıda kesardi, ğızarla.
Kutuk sokar, çatmada yarardı, baltayla.
Ağaç dallarına çıkar budardı, nacakla.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Nenem ateş yağar, pilekiyi dayardi.
Çadı hamurunu goko edar, koyardı.
Kapatıp közü ustuna sarar, yayardi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Koyuma Çamiyara olmuştu, gurur.
Yanında timtik Göknavura durur.
Kale Boynu’na, kolgasi şölve vurur.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Evinin ocağında, ateşi yağamiyan,
Ayvanına çıkıp, galana bakamiyan,
Koşkisinin etrafına, lamba takamayan,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Gun donar, yaylaya şaşorti çıkardi.
Koydaki ağarti iştamağdan buğardi.
Nenem evdan çığınca başörti sığardi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Akşam tavuğlar kumesa dolmadi.
Kuruğ oturtturum, civcivler olmadı.
Tuy elda etmaya, kaz bulup yolmadi.
Hatırlar sani koyumun insani.

Kayaluğla çevrulmişsa koyun doğasi.
Heykel gimi duruyersa Çamıyara’si.
Yuriyarağ gedılurdi, mehle arasi.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Tarla,bahçada, meşada, çalışmiyan,
Kale Boynu’na Nislata’ya alışmiyan,
Göknavura’dan Asnigila konuşmiyan,
Hatırlar sani, koyumun insan.

Gun doğarkan bağarsa, Çamiyara’ya
Gun ortası kolga eder Göknavura’ya
Getmasan gun batımi, Patarakana’ya
Hatırlar sani, koyumun insani.

Cukanta gedarkan, erken kağmiyan,
Nasarattan enarkan, satrev asmiyan,
Oduni, çirayı tutuşturup, yağmiyan,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Serikana, Korkul, Nakap düşer yola.
Evla vağti Korkul’da verursan mola.
Duzlarda mal otarmişsan, kol kola.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Çamiyara’nın taşluğ kayaluğtur yollari.
Kule, Orta, Abasağa üç tane kolları,
Bize kanıtlar, sunar, tarihde çağlari.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Çamiyara kolgasındadur, Kordezlar.
Meyve ağaçlari içindadur, Sasonlar.
Göknavura Nislata’sıyla Cinşarlar.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Koyumun girişidur Cami mehlesi.
Çakuçalar, Dolelgil, Kurtgil ahalisi.
Bir araya galınca oluşur, sülalesi.
Hatırlar sani koyumun insani.

Dibinda çegilın, suyun, fındığın var.
Çamiyarada pelutun,lekin, sekün var.
Gönavura’nın kukneri, çami, taşı var.
Hatırlar sani, koyumun insani. 

Vardur Çamiyara’nın, anı hekiyasini,
Kayanın neneya, galayim yalvarışıni,
Gal Allah belani versin seslanışıni,
Hatırlar sani, koyumun insani.

Baharda açan yaprak, solmiyersa,
Koyum adıni, kayalardan almiyersa,
Herkes gedince varlıği, kalmiyersa, 
Hatırlar sani, koyumun insani. 

Çamiyara timtik ayakta, durmasan,
İstanbuldan koya galani sormasan,
Mehlelari birlaşturup koyi kurmasan,
Hatırla sani, koyumun insanı .
 
Saydın mi, yanından galip geçannari.
Kolganda durup, holuğdan su içannari.
Nislata gordun mi, koyda çayır biçannari 
Hatırlar sani, koyumun insani. 

Koyumuzda yaşamağ, ikiniza dar mi ?
Barışın içinda olmağ, okadar zor mi ?
Asırlarca duran çift kuknerlar, var mi ? 
Hatırlar sani, koyumun insani. 

Koylar yanına galmadan yılmazdi.
Okulların yarışma gununi bilmazdi.
Kolganda sevabına namaz kılmazdi. 
Hatırlar sani koyumun insani. 

Yıllarca dort yol içinda dururdun.
Sanki galip geçannarla yururdun.
Etrafındaki kirliluği san kururdun.
Hatırlar sani koyumun insani.


Derede alotinan, çamaşur yığarduğ.
Bazi oturmaya, mal yoluna çığarduğ.
Zembur,Gençiyan’i gezar buğarduğ.
Ne yaylayı tanur, ne da Zemburi.

Yayla davasında, olmamışsa sozci.
Tibet’in malını gormamişsa gozci.
Aramızda gezınmiyersa bozgunci.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Arsiyan yaylasında, Kençiyan daği.
Nenem odunu gatirip, yakarsa ocaği.
Pilekide bişurur Abutaratli gevregi.
Hatırlar sani koyumun insani.

Matigil, Sağurniyet çıkarlar yaylaya.
Malı danayı goturur, haylaya, haylaya.
Galduğ yaylaya tokar eşyayı havliya.
Hatırlar sani, koyumun insani.

Kanlı postadan herkes, savuşursa,
Şaşortiler yağa peynire kavuşursa,
Morbetler uyğuya dalıp mavuşursa,
Hatırlar sani koyumun insani.

Yuzmiyersa, Sedeva Golu’nun çimlari,
Hayvanları hatırlatmıyorsa, zilleri,
Babaannamim seypo diyen dilleri,
Hatırlar sani koyumun insani.

                 Seyfettin TEMURSİTEM
Beni ğırakladın, sanda yanasın.
Heç kâvlanma ki, bilduğum danasın.
Gunduz hayal gorup, gerçek zanasın.
Herkeş, intizarın soyliya sanın.

Buçula taşına, çağ çağ olasın.
Donğuzluğda, borbal gimi donasın.
Kurek, kurek çuvallara dolasın.
Unnarın, guvelar tariya sanın.

Odun olup, satarlardan enasın.
Sobalarda, pelut gimi yanasın.
Yuzger vura, ocağdaykan sonasın.
Vursunnar başıni, taşlara sanın.

Çığda kalasın, çığmasın nefesın.
Yıllar geçsın, kimsa duymasın sesın.
Leşların tokulsun, zeralar yesın.
Ağzın burnun, kuduz itlar yaliya sanın.

Sirka toksun, ommiyacağ başına.
Bit torasın, her yanına kaşına.
Zehir katsın, ekmegına, aşına.
Kâçaçlanasın, duzgun yerın kalmasın sanın.
Sancidan, sinel gimi bukulasın.
Berber koltuğunda dişin sokturasın.
Ğarşolanıp, yerlara tokulasın.
Etların yatağlarda çuriya sanın.

Goruğli tarlada, binasın tata.
Okuzlar, boduruğdan hakoza ata.
Kutan karişdura, hakoza kata.
Benzın donsun, sapsariya sanın.

Suyun yerına, zehirzûkkum iç.
Ağzın bir kapi gimi, kalsın ğırıç.
Başın belalardan, kurtulmasın heç.
Bir gunun, bir gunundan ey olmasın sanın.

En olmaduğ işlar, galsın başına.
Siçan duşsun, kupunda ki turşuna.
Herkeş hayıflansın, bu duruşuna.
İkrağluğ tadlar, midendan çiğmiya sanın.

Ğapa ğaptan kudrum olup, surunasın.
Boydan boya, karalara burunasın.
Bu genç çağda, yuz yaşında gorunasın.
Çaluğlanıp, dilin ağzan, sığmiya sanın.

Yaylada, tabağli danaya donasın.
Baytari gorup, ğecolara sınasın.
Yuvarlanıp, tepetağla duşasdın.
Cendegın da, kurtlar ariya sanın.

Dertlara duşup da, heç diyamiyasın.
Elıni, el ustuna koyamiyasın.
Merkezda, helva ekmek yiyamiyasın.
Aclûğdan, elın ayağın kuriya sanın.

Bir tek kûkul vermiyasın, solasın.
Saman olup, mereklara dolasın.
Tipi boranda Sağara'da kalasın.
Cendegın, kûrtuğdan, heç çığmiya sanın.

Rakunada, kaynarlayıp, toksunnar sani.
Kuyilara uzadıpta, buksunnar sani.
Toğusunlar, soksunnar, puşlasınnar sani.
Kimsa puskulun, yumağın sokmiya sanın.

İtlar pûtur kutuk sanıp, ustuna işasın.
Ağnaşıliyer ki, san çoğ domuz bişesın.
Domdomla vurulup, davul gimi şişasın.
Kara sineklar, puşunda uçuşa sanın.

Sanaskala duşasın, Zemheri ayında.
Yardıma kim galacağ, herkeş kendi hayında.
Gozun kalsın bagalarda, malların payında.
İneklar usduni, tîrasa buliya sanın.

Surgun vura, uçğurun tutamiyasın.
Çînçar çorbasından bir lûğma,yutamiyasın.
Kudlanasın, bir adım bila atamiyasın.
Boğazından bir yudum su, geçmiya sanın.
Erdem Uzun

FACEBOOK'TA ŞAVŞATLI ATIŞMASI

Imsak Kiliç: dönağ köya, napızarı mumtaz bey
herkliyağ ta bir bu millet şaşursun
armutlardan bekmezleri kaynadağ
derkliyağta bir bu millet şaşursun
 
kuylarına kartoplari kuyliyağ
gozal gozal turkilari soyliyağ
ağsoğan ekağ bostannari suliyağ
margliyağ ta bir bu millet şaşursum
 
Mümtaz Temiz: canan olem na da güzel demişsın
köya gedağ kapi bacay pakliyağ
napuzari ekağ cevuzi tokağ
garkliyağ da bu millet şaşursun.
 
Mümtaz Temiz: ineklari sağağ davari vurağ
çoban çığanaçağ ogunda durağ
kotiklari katağ camuşi sağağ
masliyağ memeyi millet şaşursun.
 
Mümtaz Temiz: tepuri alağ da puğaçay vurağ
pileki dayadağ ateşi yağağ
kızdi mi diya da arada bağağ
kulliyağ ustuni millet şaşursun
 
Mümtaz Temiz: şor peyniri alağ turşiynan yiyağ
kımi turşusuna bilmam na diyağ
badilaya tereyaği kadiyağ
erıdağ da bir bu millet şaşursun

Mümtaz Temiz:
gorcoloy kaldurağ şırati atağ
kaymağın içına peyniri katağ
gazyaği kalmadi erikan yatağ
sabağinan kağağ da millet şaşursun.
 
Mümtaz Temiz: dolmasıni vurdum kartopiların
yapraği topladım hep kapiların
kırığ kirkallari danadamının
ovarağ da bir bu millet şaşursun
 
Mümtaz Temiz: Mümtazın tükanmaz köya sevdası
söylersek kim bilir olur faydası
ya bir kaç ayı ya da haftası
köyda geçurağ da millet şaşursun.
 
Ahmet Yaşar: Büyükşehirlerde vardur sıkıntı,
Sanma rahatlık var,Ahlak yıkıntı,
Kimi görsen huzursuz, olmuş takıntı,
Götürah köyada ,onlar şaşursun.
 
Ahmet Yaşar: Hayde gidah çayır çimen biçmaya,
Pulullari dağıtah, dirgen şaşursun,
Kışluh odun hazırlamaya gidağ,
Karaağaç,köknar,gürgen şaşursun.
 
lhan Kalın: Cuvarepta çok çobanluk yapmiştum.
Karavatın meşada davar yaymıştum.
Kükner dalları yakıp korda yığmiştuk
Hayden kartopi pişürağ, yiyan şaşursun.
 
Fevzi Ve Nebahat Cakmak:
Galin gedag saharanin şina.
Bakmayin siz benim kocamiş yaşima.
Oynayalim hep birlikte,
deli horomu da, dünya alem şaşura,
 
lhan Kalın: Ah oynamanın genci kocasi olmaz
Harmanda koy dügüni naya yetmaz
Gençluk heçta molladan vazgeçmaz
Papağa atsürem makar şaşursun
 
Nuri Aksakal: Acı tatlı anılarım orda var
Hatırlayağ bunu millet şaşursun
Kentlerde bunaldım yaşamak çok dar
Gedaruğ buradan millet şaşursun
 
Eski arkadaşlar acep nerdadur
Köylerinden daha kötü yerdadur
Emek boşa gitti alnım terdadur
Sataruğ bunları millet şaşursun
 
Sana gelem bensiz olan Kürdevan
Elim tutmaz ayaklarım kan revan
Acep kalmamış mı bizleri soran
Soruşturağ bunu millet şaşursun
 
Imsak Kiliç: duvar edağ kapi baca duzalsın
tarlalar da çeperlara bezansın
çayırlar yeşersın otlar uzansın
harğliyağ da bir bu millet şaşursun
 
zaten yaşamaya budur gerekan
herterefa hazır yollar varikan
bilavliyağ baltalari erikan
çarğliyağ da bir bu millet şaşursun
 
nerdan duştuğ bilmam biz bu illeta
başımız takıldı türlü zilleta
bırağağ gurbeti kalan milleta
terkliyağ ta bir bu millet şaşursun
 
bişurağ sandila lazut denıni
ayransızda bırağmiyağ yanını
kaynar suya atağ mısır ununi
murkliyağ ta bir bu millet şaşursun
 
pantalari furunnara yurudağ
kırç olanda hızeklari surudağ
guz galanda kızulcuği kurudağ
gerkliyağta bir bu millet şaşursun
 
imsak kılıç daha nalar söyliya
mümtaz hoca ila gönül eyliya
yuklari denk edağ yazın yaylaya
barkliyağ ta bir bu millet şaşursun
 
Hasan Torun: hala yaylaya var hasreti biturda
davari keçiyi topla da gatur
puşlari doymişsa kolgaya yatur
kurkliyağ da bir bu millet şaşursun
 
Yalçın Temiz: tarlaya tapana koşağ okuzi
yaşiyağ en güzel bahari guzi
sengo sengo tokduğumuz cavuzi
garkliyağ da bir bu millet şaşursun
 
Yalçın Temiz: lobiyeyi kurağ ocağda köza
soğani bandurağ guveçta tuza
genç olup sarılağ köyda bir kıza
burğliyağ da bir bu millet şaşursun
 
Imsak Kiliç: yalçın hocam bekler eski yılları
belli raydan çıkmış tatli dillari
biraz araliyağ camdan tüllari
sarğmiyağ da bir bu millet şaşursun
 
ati tımar edağ danay kaşiyağ
ağorlara doşamayi doşiyağ
goli tutağ davarlari yeğiyağ
çelğliyağ da bir bu millet şaşursun
 
Yalçın Temiz: açma açağ (ağo) tarla tarla ekliyağ
rençberluği tam tamına hakliyağ
koğda yatıp yabaniyi bekliyağ
korkmiyağ da bir bu millet şaşursun

Mümtaz Temiz: topal şako ile irıığ behçeti
çağırağ ahmedi kurağ sohbeti
karanfil koğuli bir demli çayi
fırtliyağ da bir bu millet şaşursun.
 
Yalçın Temiz: komun kapısında bağli murodan
elbisesi ağor koğan Nuro'dan
sanasğaldan ağıp gedan surodan
irkmiyağ da bir bu millet şaşursun
 
Yalçın Temiz: tahminim ikibin otuzüçünda
bilmam hangi ayın yirmiüçünda
YALÇİN'İ bir hastahane içında
morgliyağ da bir bu millet şaşursun

Nurdem Yıldız
: Madem çoğ seviyerdız naya galdınız.
Zavalli iğtiyarlar orda kaldınız.
Tarlalar merre, napuzar çayir.
Bir geri donunda, dunya şaşursun.


 

 
 

Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!